Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 57 - Số Đặc biệt (11/2021)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 57 - Số Đặc biệt (11/2021)

Bìa Tạp chí

Mục lục

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

1

Inprove the torque characteristic of axial flux permanent magnet motors for inwheel motor cycles

Cải thiện mô men động cơ nam châm vĩnh cửu từ thông dọc trục cho xe điện gắn bánh trực tiếp

Bui Minh Dinh, Dang Quoc Vuong

Trg. 3

2

Renewable energy integration study on multi-states predictive simulation in reliability evaluation of power system

Nghiên cứu tích hợp năng lượng tái tạo bằng mô phỏng phỏng đoán đa tầng khi đánh giá độ tin cậy hệ thống điện

Pham Manh Hai, Nguyen Ngoc Trung, Dam Khanh Linh, Dang Van Binh

Trg. 8

3

Step skewing rotor design of permanent magnet BLDC motor for inwheel electric vehicle

Thiết kế động cơ một chiều không chổi than nam châm vĩnh cửu rãnh nghiêng cho bánh xe điện

Bui Minh Dinh, Nguyen Viet Anh

Trg. 17

4

Development of specific energy consumption profile for typical buildings in Vietnam

Xây dựng đặc tính tiêu thụ năng lượng một số công trình xây dựng tại Việt Nam

Dang Hoang Anh

Trg. 21

5

Load resistance and output voltage estimation of DC-DC buck converters using a constant gain observer

Ước lượng điện trở tải và điện áp đầu ra của bộ biến đổi giảm áp một chiều sử dụng bộ quan sát hệ số hằng

Vu Hoang Giang

Trg. 26

6

Sliding mode control law for uncertain nonlinear multi motor systems

Điều khiển trượt cho hệ truyền động nhiều động cơ có tính đến yếu tố phi tuyến

Nguyen Ngoc Tuan, Dang Tien Trung, Tran Xuan Tinh, Phung Manh Hung

Trg. 30

7

Design adaptive trajectory tracking controller for robot manipulators based on neural network

Thiết kế bộ điều khiển bám quỹ đạo cho tay máy robot sử dụng mạng nơ ron

Pham Van Cuong, Hoang Van Huy, Nguyen Duy Minh

Trg. 34

8

Designing an adaptive controller for two-wheeled self-balancing mobile robot using hierarchical sliding control strategy and radial basis function neural network

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho robot hai bánh tự cân bằng sử dụng chiến lược điều khiển trượt tầng và mạng nơron RBF

Hoang Thi Tu Uyen, Kim Dinh Thai, Pham Viet Anh, Dinh Xuan Minh, Le Xuan Hai

Trg. 39

9

Soliman and Christensen algorithm to determine the weight of the combination load forecasting model

Thuật toán Soliman và Christensen để xác định tham số của mô hình kết hợp dự báo phụ tải

Ngo Viet Cuong, Nguyen Ngoc Tuan, Duong Ngoc Khang, Tran Xuan Tinh

Trg. 48

10

An adaptive beamformer utilizing binary bat algorithm for antenna array pattern nulling

Bộ định dạng và điều khiển búp sóng thích nghi sử dụng thuật toán đàn dơi nhị phân để đặt điểm “không” trên giản đồ bức xạ của mảng anten

Tong Van Luyen, Nguyen Van Cuong

Trg. 52

11

A low power, low noise chopper instrumentation amplifier using body control DC-servo loop and low input capacitance

Bộ khuếch đại chopper công suất thấp, nhiễu thấp sử dụng vòng lặp DC servo và tụ điện đầu vào nhỏ

Ha Thi Phuong, Dang Cam Thach, Tran Xuan Phuong, Pham Xuan Thanh, Jong-Wook Lee

Trg. 58

12

Proposed fast convergence technique for SINR maxmin problem in MIMO wireless relay network

Đề xuất kỹ thuật hội tụ nhanh cho bài toán cực đại tối thiểu SINR trong mạng truyền dẫn vô tuyến MIMO

Tran Dinh Thong, Tran Quang Viet, Dang Cam Thach, Nguyen Anh Tuan

Trg. 61

13

Applying the particle swarm optimization algorithm (PSO) in the design of the adaptive filter

Ứng dụng thuật toán tối ưu bày đàn trong thiết kế bộ lọc thích nghi

Pham Thi Quynh Trang, Duong Thi Hang

Trg. 66

14

Estimating parameters and the mixture component number of a GMM in the presence of unoserved data

Ước lượng tham số và số thành phần của mô hình GMM trong trường hợp một số mẫu dữ liệu không quan sát được

Vu Trung Kien, Tran Quang Viet

Trg. 69

15

Effect of substrate bias on thicknesses and hardness of TiN film created by arc technology

Ảnh hưởng của thiên áp đế đến chiều dày và độ cứng của lớp màng TiN được tạo bằng công nghệ hồ quang

Nguyen Duc Luan

Trg. 74

16

Performance evaluation of the reaching laws in sliding mode control on the mass spring damper system

Đánh giá hiệu quả của các luật tiếp cận trong điều khiển trượt hệ thống giảm xóc - vật - lò xo

Pham Thanh Tung, Nguyen Chi Ngon

Trg. 78

17

Numerical simulation of 2D fluid flow using the finite element discretization on unstructured grid combined with adaptive mesh refinement technique

Mô phỏng số dòng chảy trong không gian hai chiều bằng rời rạc phần tử hữu hạn trên lưới không cấu trúc kết hợp với kỹ thuật làm mịn lưới cục bộ

Nguyen Manh Hung, Ha Truong Sang, Le Van Duong

Trg. 84

18

Improving the tool life of ceramic cutting insert when machining difficult-to-cut alloy steel

Nâng cao tuổi bền của mảnh dụng cụ cắt gốm khi gia công hợp kim khó cắt gọt

Nguyen Minh Dat, Le Van Luan, Do Cong Nguyen

Trg. 91

19

A defect detection system for PCB manufacturing system by applying the Yolov4 algorithm

Nghiên cứu thiết kế hệ thống kiểm tra linh kiện điện tử cho sản xuất bản mạch in PCB ứng dụng Yolov4

Nguyen Van Truong, Bui Huy Anh

Trg. 96

20

Calculation and design of underactuated 3-finger gripper

Tính toán và thiết kế cơ cấu kẹp 3 ngón hụt cơ cấu chấp hành

Le Hoai Nam, Tran Cuong Hung, Nguyen Ngoc Linh

Trg. 102

21

Design digital twin for automatic feeding model

Xây dựng bản sao số cho mô hình cấp phôi tự động

Dang Xuan Hiep, Tran Manh Linh, Duong Xuan Bien

Trg. 109

22

Flavonoids and their cytotoxic activity from Tithonia Diversifolia

Các hợp chất flavonoid và hoạt tính gây độc tế bào của chúng từ loài Cúc quỳ (Tithonia Diversifolia)

Ba Thi Cham, Nguyen Thi Thuy Linh, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Duc Quan, Nguyen Thanh Tam, Le Thi Hong Nhung, Do Thi Thao, Sabrina Adorisio, Domenico V. Delfino, Trinh Thi Thuy

Trg. 114

23

Using nano - sized catalytical material of ZnO in the ozonation process for removing acid orange II

Sử dụng vật liệu xúc tác nano ZnO trong quá trình ôzôn hóa để xử lý axit orange II

Nguyen Hong Ngoc, Dang Thi Thom, Do Van Manh, Nguyen Hoai Chau, Phan Ngoc Hong

Trg. 118

24

Cytotoxic activity of new phenolics from dianella ensifolia (l.) dc.

Hoạt tính gây độc tế bào của hợp chất phenolic mới từ loài Xương quạt (dianella ensifolia)

Ba Thi Cham, Nguyen Thi Thuy Linh, Nguyen Thi Hoang Anh, Trinh Thi Thuy, Nguyen Hai Dang, Domenico V. Delfino, Le Thi Hong Nhung

Trg. 123

25

Synthesis and characterization of poly(vinyl photphonic acid)-chitosan using tetraethylene glycoldimethacrylate crosslinker

Tổng hợp và đặc tính của hydrogel poly(vinyl photphinic axit)-chitosan trong sự có mặt của tetraethylene glycoldimethacrylate

Trinh Duc Cong, Nguyen Thi Thuc, Do Truong Thien, Tran Thi Y Nhi, Pham Thi Bich Hanh, Le Quang Tuan, Le Thi Thanh Ha, Lai Thi Thuy, Nguyen The Huu

Trg. 126

KINH TẾ - XÃ HỘI

26

Critical factors affecting sales revenue in supermarket chains: A critical review of literature

Yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu chuỗi siêu thị: Nghiên cứu từ lý thuyết

Vu Thi Thanh Binh, Hoang Thi Huong

Trg. 130

27

Employing flipped classroom model to promote active learning among EFL students

Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát huy tính tích cực trong học tập cho sinh viên chuyên ngữ

Nguyen Thi Huong

Trg. 135

28

An action research in a class of theory of English translation and interpreting: BYOD and BYOC

Nghiên cứu cải tiến: Sinh viên tự mang thiết bị cá nhân và tự thiết kế hoạt động học tập trong môn học lý thuyết dịch tiếng Anh

Nguyen Thi Van Khanh, Hoang Thi Quynh Duong

Trg. 139

29

An investigation into the application of format and presentation principles in English speaking skills 5

Nghiên cứu việc áp dụng các nguyên tắc về hình thức và trình bày nội dung trong chương trình học phần kỹ năng nói tiếng Anh 5

Bui Thi Thu Giang

Trg. 145

  • Thứ Ba, 14:29 23/11/2021

Tags: