Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Từ ngày 16/9/2019, tác giả có thể gửi bài báo đến Tạp chí Khoa học & Công nghệ, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông qua ứng dụng gửi bài Online trên Trang thông tin điện tử của Tạp chí.

Với mục đích hội nhập quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong quá trình gửi bài và theo dõi tình hình bài gửi đăng, Tạp chí Khoa học & Công nghệ đã hoàn thiện ứng dụng gửi bài Online trên trang thông tin điện tử của Tạp chí. Từ ngày 16/9/2019, tác giả có bài báo muốn đăng trên Tạp chí có thể gửi bài theo hai cách:

1. Gửi bài thông qua email của Tạp chí: tapchikhcn@haui.edu.vn

2. Gửi bài online thông qua trang thông tin điện của Tạp chí: https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn/

Tạp chí khuyến khích tác giả gửi bài Online thông qua trang thông tin điện của tạp chí. Hướng dẫn cụ thể các bước gửi bài Online và xem thông tin bài gửi đăng tác giả xem trong bản Hướng dẫn gửi bài Online.

Trân trọng thông báo!

  • Thứ Hai, 09:25 16/09/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thứ Hai, 09:25 16/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019

Các bài đã đăng

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 4 (Tháng 4/2024) bản in

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 4 (Tháng 4/2024) bản in

Thứ Tư, 10:21 01/05/2024
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 3 (Tháng 3/2024) bản điện tử

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 3 (Tháng 3/2024) bản điện tử

Thứ Hai, 10:18 01/04/2024
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 2 (Tháng 02/2024) bản in

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 2 (Tháng 02/2024) bản in

Thứ Sáu, 10:09 01/03/2024
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 1 (Tháng 01/2024) bản điện tử

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 1 (Tháng 01/2024) bản điện tử

Thứ Năm, 10:15 01/02/2024
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 6C (Tháng 12/2023)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 6C (Tháng 12/2023)

Chủ Nhật, 14:47 31/12/2023
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 53 (Tháng 8/2019)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 53 (Tháng 8/2019)

Thứ Năm, 11:16 05/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 52 (Tháng 6/2019)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 52 (Tháng 6/2019)

Thứ Ba, 11:31 02/07/2019

Thư mời tham gia viết bài cho hội thảo khoa học quốc gia "Ứng dụng công nghệ mới trong Công trình Xanh" lần thứ Năm

Thứ Năm, 15:52 27/06/2019

Thông báo số 1 về việc mời viết bài tham dự hội thảo quốc tế tại Đà Lạt

Thứ Năm, 15:41 27/06/2019

Video giới thiệu