Giới thiệu Tạp chí

Giới thiệu về Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thông tin chung

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Hanoi University of Industry Journal of Science and Technology) có mã số chuẩn quốc tế P-ISSN 1859-3585E-ISSN 2615-9619; Giấy phép hoạt động báo chí số 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009, Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 1362/GP-BTTTT ngày 31/07/2012 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Ngày 27/12/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử số 481/GP-BTTTT cho Tạp chí. Tạp chí được thành lập theo Quyết định số 548/QĐ-BCT ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận tính điểm công trình khoa học đối với các bài báo đăng cụ thể như sau:

- Liên ngành Cơ khí - Động lực và Hóa học - Công nghệ thực phẩm: điểm tối đa 0,75.

- Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa và ngành Kinh tế: điểm tối đa 0,5.

Tôn chỉ, mục đích

Công bố các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo của cán bộ, giảng viên, sinh viên ở trong và ngoài trường; Thông tin kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.

Thể thức xuất bản

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh

- Kỳ hạn xuất bản: 13 số/năm. Bao gồm:

+ 06 số Tạp chí in vào các tháng 02, 4, 6, 8, 10, 12.

+ 01 số Tạp chí in bằng tiếng Anhvào tháng 11.

+ 06 số Tạp chí điện tử vào tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11

- Khuôn khổ: 20,5cm x 28,5cm

- Số lượng in: 2.000 bản/kỳ

- Nơi in: Hà Nội