Liên hệ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trụ sở tòa soạn: Phòng 304, Tầng 3, Nhà A1, Khu A, Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: 298 Đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 37655121 (Số máy lẻ 8251).

Fax: 024 37655261.

Email:tapchikhcn@haui.edu.vn

Website:https://jst-haui.vn