Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 59 - Số 4 (8/2023)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 59 - Số 4 (8/2023)

Bìa Tạp chí

Mục lục

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

1

Cân bằng điện áp dựa trên thuật toán sắp xếp giá trị điện áp tụ điện trong bộ biến đổi đa mức MMC

Voltage balance based on capacitor voltage value sorting algorithm in the MMC converter

Trần Hùng Cường, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Nhất Tùng

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.131

Trg. 3

2

Giải pháp chống sét mới cho đường dây phân phối

A new lightning protection solution for distribution lines

Hồ Chí Thoại, Ninh Văn Nam, Bùi Lập Hiến

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.132

Trg. 9

3

Điều khiển logic mờ Quadrotor

Fuzzy logic control of Quadrotor

Hoàng Văn Huy, Nguyễn Đăng Toàn, Nguyễn Văn Lành

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.133

Trg. 16

4

Điều khiển mức trong hệ thống CE105 coupled tanks

Control of level in CE105 coupled tanks system

Vũ Tiến Mạnh, Trần Tuấn Anh, Phạm Văn Hùng, Vũ Thị Yến, Ngô Mạnh Tùng

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.134

Trg. 22

5

Điều khiển thích nghi kết hợp các bộ quan sát cho robot có các khớp nối mềm

Algorithms for flexible joints manipulator using adaptive observer

Võ Thu Hà, Võ Quang Lạp

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.135

Trg. 26

6

Nâng cao chất lượng biến tần nối lưới bằng bộ điều khiển trượt và bộ lọc lai

Improving the quality of grid converterby sliding controllers and hybrid filters

Đặng Tiến Trung, Nguyễn Tuấn Hoàn

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.136

Trg. 31

7

Nghiên cứu điều khiển vị trí cho robot Scara sử dụng bộ điều khiển mờ

A study of position control of Scara robot using fuzzy logic control

Trần Anh Dũng, Đinh Anh Tuấn, Đào Quang Khanh

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.137

Trg. 36

8

Thiết kế hệ điều khiển bộ tăng áp DC đa mức

The design of the DC-DC multilevel boost converter

Quách Đức Cường, Kiều Xuân Thực, Bùi Văn Huy, Nguyễn Lương Thành

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.138

Trg. 41

9

Thiết kế, chế tạo và chạy thử nghiệm thiết bị đo dòng proton trên máy gia tốc HIC-kotron13

The design, construction and testing operation of proton current circuit on accelerator HIC-kotron13

Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Minh Đức, Nguyễn Xuân Trường

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.139

Trg. 45

10

Nâng cao hiệu suất truyền dẫn cho hệ thống truyền năng lượng không dây cộng hưởng từ với vật liệu biến hóa

Enhanced the power transmission efficiency for magnetic resonance wireless power transfer system with metamaterial

Hà Thị Kim Duyên, Nguyễn Thảo Duy, Phạm Thanh Sơn

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.140

Trg. 51

11

Dự đoán ảnh hưởng, tối ưu hóa đồng thời độ nhám bề mặt và năng suất gia công khi tiện hợp kim SKD 61 trong điều kiện bôi trơn tối thiểu

Prediction and optimization of surface roughness and material removal rate in turning of SKD 61 using minimum quantity lubrication method

Hoàng Tiến Dũng, Phạm Văn Đông, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Bá Nghiễn, Nguyn Văn Cnh

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.141

Trg. 55

12

Nghiên cứu ứng dụng thuật toán học sâu kết hợp cảm biến kinect trong phân loại vật thể

Research for the application of deep learning combined kinect sensor in object classification

Bùi Thanh Lâm, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Văn Trường, Phan Đình Hiếu, Vũ Tuấn Anh, Lưu Vũ Hải

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.142

Trg. 60

13

Ảnh hưởng của việc sử dụng nhiên liệu kép LPG/diesel đến các chỉ số của dầu bôi trơn

Effects of using dual fuel LPG/diesel on the lubricating oil indexes

Vũ Hoài Anh, Nguyễn Tường Vi, Bùi Ánh Hưng, Bùi Văn Chinh

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.143

Trg. 66

14

Kết quả thực nghiệm đánh giá tình trạng kỹ thuật của động cơ diesel trên máy ủi

Experimental results on technical conditions of diesel engineon the bulldozers

Nguyễn Huy Chiến, Nguyễn Hà Hiệp, Nguyễn Văn Tuân,Nguyễn Phi Trường, Nguyễn Văn Nhỉnh, Nguyễn Hữu Tuấn

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.144

Trg. 69

15

Thiết kế bộ điều khiển tối ưu cho hệ thống lái trợ lực điện dạng C-EPS trên ô tô con

Optimized controller design for a C-EPS electric power steering system in cars

Vũ Văn Tấn, Mai Đức Anh, Đặng Đình Huy, Đỗ Trọng Tú

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.145

Trg. 74

16

Ứng dụng phần mềm Matlab Simscape để mô phỏng và đánh giá xe ô tô điện

Application of Matlab Simscape software for simulation and assessment of electric car

Nguyễn Thanh Quang, Lê Hồng Quân, Phạm Việt Thành, Dương Thị Thanh Thùy

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.146

Trg. 81

17

Nghiên cứu định mức chỉ trong may công nghiệp

Investigation on determination of the sewing thread consumptionin garment industry

Nguyễn Thị Lệ, Phạm Thị Huyền, Nguyễn Thị Y Ngọc,Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Trọng Tuấn

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.147

Trg. 87

18

Nghiên cứu quy trình nấu tẩy xơ chuối bằng phương pháp hóa học

Study on scouring-bleaching process of banana fiber of chemical method

Nguyễn Minh Tuấn

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.148

Trg. 94

19

Phương pháp xác định cỡ số cúp áo ngực cho phụ nữ Việt Nam sau phẫu thuật đoạn nhũ

Method to determine bra cup size for Vietnam's breast cancer patients after mastectomy

Nguyễn Thanh Tùng, Trần Thị Minh Kiều, Hoàng Sỹ Tuấn

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.149

Trg. 97

20

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp dựa trên cơ sở chitosan biến tính và polyphenol chiết tách từ lá sim

Research and production of combined materials based on dermated chitosan and polyphenol isolated from sim leaves

Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Tuấn Anh, Võ An Quân, Nguyễn Thúy Chinh

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.150

Trg. 104

21

Nghiên cứu khả năng xử lý COD, BOD5 và amoni trong nước rỉ rác đã xử lý bằng hỗn hợp tảo Chlorella sp và Scenedesmus sp

Study on treatment of COD, BOD5 and amonium in leachate treated by combined microalgae Chlorella sp and Scenedesmus sp

Phạm Thị Thanh Yên, Hoàng Văn Thông

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.151

Trg. 110

22

Sàng lọc và đánh giá hoạt tính enzyme thủy phân acetyl esterase và feruloyl esterase từ một số chủng nấm phân lập tại rừng mưa nhiệt đới phía Bắc

Screening and evaluation of acetyl esterase and feruloyl esterase hydrolytic activity from some fungal strains isolated in Northern Tropical Rain Forest

Vũ Đình Giáp

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.152

Trg. 114

23

Tiềm năng ứng dụng của các peptide kháng khuẩn trong việc kiểm soát nhiễm khuẩn vết thương

Potential Application of Antimicrobial Peptide in the Management of Wound Infection

Đoàn Ngân Hoa, Lương Xuân Huy

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.153

Trg. 118

24

Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt chung cư Sài Gòn Peal bằng mô hình bùn hoạt tính có bổ sung chế phẩm Bacillus SP.

Quy mô phòng thí nghiệmstudy on treatment of Sai Gon Peal apartment wastewater using an aerobic granular sludge model supplemented with Bacillus SP. at laboratory scale

Phạm Minh Tuấn, Trần Đức Thảo

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.154

Trg. 123

KINH TẾ - XÃ HỘI

25

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và việc sử dụng chúng trong việc ra quyết định liên quan đến doanh nghiệp

Statements of cash flows and using it in making decisions regarding enterprise

Nguyễn Thị Thu Thủy

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.155

Trg. 129

26

Đánh giá tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

Evaluation the influence of the factors that affecting the business operation efficiency of the companies located in Nam Dinh province

Nguyễn Thị Lan Anh

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.156

Trg. 136

27

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của cấu trúc tài chính tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Research on the effect of financial structure on business efficiency of Vietnam stock market listed companies

Nguyễn Thị Nguyệt Dung, Bùi Thị Thu Loan

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.157

Trg. 149

28

Tổng quan nghiên cứu bản đồ tư duy và tác dụng của bản đồ tư duy đối với kết quả học tập của sinh viên

An overview of mind mapping research and its effects on student learning outcomes

Nguyễn Thị Thanh Loan, Phan Tiến Việt

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.158

Trg. 155

29

Trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững của trường đại học

Social responsibilities and sustainable development of the university

Hà Thành Công, Nguyễn Văn Thiện, Thân Thanh Sơn, Vũ Đình Khoa, Nguyễn Mạnh Cường

DOI: http://doi.org/10.57001/huih5804.2023.159

Trg. 164

  • Thứ Năm, 11:23 31/08/2023

Tags: