Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 59 - Số 2A (3/2023)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 59 - Số 2A (3/2023)

Bìa Tạp chí

Mục lục

1

Áp dụng mô hình MISOCP để tối ưu hóa vị trí và dung lượng của DG có xét tải ZIP trong lưới điện phân phối

MISOCP-based optimal DG location and sizing considering zip load model in power distribution systems

Hà Duy Giang, Lê Toản, Phạm Năng Văn, Nguyễn Thị Hoài Thu

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.031

Trg. 5

2

Áp dụng mô hình MISOCP để tối ưu hóa vị trí và dung lượng của tụ bù ngang có xét tải ZIP trong lưới phân phối

MISOCP-based optimal capacitor allocation in power distribution systems considering zip load model

Dương Duy Long, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Năng Văn, Nguyễn Thị Hoài Thu

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.032

Trg. 10

3

Ảnh hưởng của nguồn điện phân tán lên sự phối hợp bảo vệ của lưới phân phối

Effect of distributed generation on protection coordination of distribution network

Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Chính Nghĩa, Nguyễn Ngọc Hoan

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.033

Trg. 17

4

Đánh giá ảnh hưởng của nguồn năng lượng gió đến ổn định điện áp của lưới điện 110kV khu vực Quảng Trị bằng phần mềm Digsilent

Impacts of wind power plant on voltage stability in case study of Quang Tri 110kV power grid using Digsilent software

Trương Thị Thu Uyên, Lê Văn Phi, Mai Quốc Toản, Phạm Văn Kiên, Trần Quốc Tiến

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.034

Trg. 24

5

Đề xuất thuật toán Flisr và xây dựng hệ thống Hil dựa trên giải pháp Opal-rt cho lưới điện phân phối tỉnh Thừa Thiên Huế

Proposed Flisr algorithm and building Hil system based on Opal-rt solution for power distribution network in Thua Thien Hue

Trần Chí Thành, Nguyễn Văn Ngọc Duy, Phan Quang Nhật, Lê Tiến Dũng

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.035

Trg. 30

6

Nghiên cứu quá điện áp trong trang trại điện gió dưới tác động của dòng điện sét

Overvoltage investigation of wind farm under lightning strokes

Hoàng Tiến Thành, Dương Duy Tiến, Đồng Quốc Tú, Ninh Văn Nam

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.036

Trg. 36

7

Photovoltaic system fault detection and classification based on K-nearest neighbor

Phát hiện và phân loại lỗi trên hệ thống PV dựa trên giải thuật K hàng xóm gần nhất

Bùi Quang Minh, Nguyễn Đăng Dương, Đào Quang Tùng, Nguyễn Đức Tuyên

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.037

Trg. 42

8

So sánh mô hình chống sét van trong trang trại điện gió hạn chế quá điện áp sét đánh vào tuabin gió

Comparative model of surge arrester in wind farm limiting over voltage lightning strokes to wind tubine

Lê Chí Công, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Văn Doanh, Đoàn Việt Đức, Nghiêm Thị Thúy Nga, Đào Thị Lan Phương

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.038

Trg. 47

9

Tối ưu hoá chế độ vận hành của hệ thống điện mặt trời, điện gió kết hợp pin lưu trữ sử dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính nguyên thực hỗn hợp

Optimal operation of solar/wind turbine system combined with battery using mixed-integer linear programming

Nguyễn Thị Hoài Thu, Phạm Năng Văn, Đinh Tuấn Anh

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.039

Trg. 52

10

Tối ưu hóa hoạt động của trạm sạc xe điện có tích hợp nguồn điện mặt trời áp mái

Optimization of charging station with integrated rooftop photovoltaic system

Nguyễn Hồng Nhung, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Minh Khuê, Trần Đức Tường, Trịnh Hữu Tuấn Vũ

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.040

Trg. 57

11

Optimal sizing of a battery energy storage system using particle swarm optimization for microgrid

Tối ưu kích cỡ của hệ thống pin lưu trữ năng lượng sử dụng tối ưu bầy đàn cho microgrid

Lê Thị Minh Liên, Vũ Quốc Anh, Tạ Duy Bách, Nguyễn Đức Tuyên

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.041

Trg. 63

12

Tối ưu hóa vận hành nhà máy điện ảo trong thị trường điện ngày tới

Optimal operation of virtual power plants in day ahead market

Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hồng Nhung, Đào Mạnh Cường, Vũ Minh Phúc, Đặng Minh Quân

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.042

Trg. 68

13

Tối ưu hóa vị trí và công suất của DG trong lưới phân phối sử dụng hệ số độ nhạy tổn thất công suất và quy hoạch phi tuyến

Using power loss sensitivity factors and non-linear programming to optimize DG placement in power distribution systems

Nguyễn Trung Tuyên, Phạm Năng Văn, Lê Thị Minh Châu

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.043

Trg. 75

14

Xây dựng mô hình giả lập máy phát đồng bộ dựa trên hệ thống pin mặt trời kết hợp bộ lưu điện

Modeling the synchonorous generator based on the pv system combined battery energy storage system

Nguyễn Văn Tân, Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Đức Quang, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đức Huy

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.044

Trg. 80

15

Ứng dụng python trong PSSE tính toán trào lưu công suất theo biểu đồ phụ tải

Apply python in PSSE to compute power flow by load profile

Nguyễn Công Quý, Ngô Bá Trường, Phạm Quang Phương

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.045

Trg. 85

16

Đánh giá chiến lược hỗ trợ tần số qua hai phương pháp lưu trữ pin - vận hành giảm tải

Assessment of frequency support strategy through two methods of battery storage - deloading control

Nguyễn Hồng Việt Phương, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Văn Duẫn, Phạm Đức Hậu

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.046

Trg. 91

17

H - infinity full-state feedback control for a ball-balancing robot

Điều khiển H - infinity phản hồi toàn trạng thái cho robot cân bằng bóng

Vũ Đức Cường, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Vũ Đình Đạt, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Danh Huy

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.047

Trg. 96

18

Speed sensorless control of permanent magnet synchronous motors using sliding-mode observer

Điều khiển không cảm biến tốc độ động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu sử dụng bộ quan sát trượt

Hoàng Nam Đàn, Nguyễn Thanh Thắng, Lê Đức Thịnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Tùng Lâm

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.048

Trg. 101

19

Đề xuất phương pháp khử nhiễu tín hiệu rung phục vụ cho việc chẩn đoán lỗi của động cơ

Proposing a method to eliminate signal noise of vibration for engine fault diagnosis

Nguyễn Hồ Sĩ Hùng, Trần Đình Khoa

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.049

Trg. 106

20

Điều khiển tần số lưới điện nhỏ ở chế độ độc lập thông qua máy phát đồng bộ ảo có thông số tự điều chỉnh

Frequency control of microgrid in autonomous mode via virtual synchronous generator with adjustable parameters

Chu Thanh Bình, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Bá Khang, Phan Hồng Quang, Mai Văn Nghĩa, Phạm Văn Cường

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.050

Trg. 110

21

An improved approach for model predictive control in 3-D overhead crane systems

Một cách tiếp cận cải tiến cho mô hình điều khiển dự báo trong hệ thống cầu trục 3 chiều

Nguyễn Văn Chung, Đinh Bình Dương, Nguyễn Thị Hiền, Lê Xuân Hiếu, Hoàng Thị Mai, Nguyễn Thanh Thư, Lưu Thị Huế, Bùi Thị Khánh Hoà, Nguyễn Tùng Lâm

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.051

Trg. 115

22

Nghiên cứu cấu trúc điều khiển sạc dòng không đổi kết hợp điều khiển bám trở kháng tối ưu cho hệ thống sạc không dây cho ô tô điện

Study on structure of constant current charging control combined optimized impedance control for wireless charging system for electric vehicle

Phạm Tiến Đạt, Bùi Đức Hiếu, Nguyễn Thị Điệp, Nguyễn Kiên Trung

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.052

Trg. 120

23

Nghiên cứu, mô phỏng hệ nghịch lưu nối lưới 1 pha sử dụng Matlab Simulink cho hệ pin mặt trời

Research and simulation of a 1-phase grid-connected inverter system using Matlab Simulink for solar system

Trần Trường An, Đỗ Đức Anh, Ngô Trí Thuyên, Đặng Quốc Du, Bùi Văn Huy

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.053

Trg. 125

24

So sánh các bộ điều khiển cho hệ thống treo chủ động phi tuyến

Comparison of controllers for nonlinear active suspension system

Lê Văn Dương, Hoàng Ngọc Dũng, Vũ Gia Hưng, Ngô Ánh Dương, Lê Đức Thịnh, Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Tùng Lâm

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.054

Trg. 131

25

Backstepping sliding mode control and 1st order sliding mode control for wheel slip tracking: A comparison

So sánh điều khiển trượt cuốn chiếu và điều khiển trượt bậc nhất trong theo dõi độ trượt bánh xe

Nguyễn Thế Anh, Lê Quốc Mạnh, Phạm Xuân Đức, Lê Đức Thịnh, Nguyễn Tùng Lâm

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.055

Trg. 137

26

Thiết kế, thi công hệ thống điều khiển và giám sát robot song song ba bậc tự do 3RRR từ máy tính

Design, assembly a supervision control system of the 3RRR parallel robot from the computer

Nguyễn Đức Phúc, Trương Hoàng Quân, Lê Tiến Dũng

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.056

Trg. 143

27

Xây dựng hệ thống trồng rau hữu cơ tự động chạy bằng năng lượng mặt trời

Design automatic vegetable growing system running solar energy

Mai Thành Khang, Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Đắc Sĩ, Phùng Văn Sơn, Phạm Văn Nam

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.057

Trg. 148

28

Ứng dụng machine learning trong nhận diện hình ảnh quả dâu tây

Machine learning application in identification strawberry picture

Đỗ Bá Quang Huy, Trần Quang Huy, Đinh Văn Lực, Trần Thủy Văn

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.058

Trg. 154

29

An optimized fuzzy logic-based energy management strategy for renewable energy microgrid with hydrogen storage system

Chiến lược quản lý năng lượng dựa trên hệ thống logic mờ tối ưu, ứng dụng cho hệ thống lưới điện siêu nhỏ có tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ hydrogen

Đỗ Chí Kiên, Phan Văn Long, Nguyễn Đức Tuyên

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.059

Trg. 160

30

Biogas electricity production forecasting in livestock farms using machine learning techniques: A case study in Vietnam

Dự báo sản lượng điện khí sinh học ở các trang trại chăn nuôi sử dụng các thuật toán học máy: Một nghiên cứu tại Việt Nam

Nguyễn Duy Hiếu, Nguyễn Vinh Anh, Hoàng Anh, Hoàng Đức Chính

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.060

Trg. 165

31

A low-cost IoT - enabled smart lighting system for energy efficiency in domestic use

Hệ thống đèn chiếu sáng thông minh ứng dụng công nghệ IoT chi phí thấp tiết kiệm năng lượng sử dụng trong gia đình

Vũ Trọng Đức Anh, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Mai Quyền

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.061

Trg. 171

32

Hệ thống quản lý năng lượng trong nhà thông minh

Smart home energy management

Nguyễn Tường Minh, Đặng Hoàng Anh, Đào Văn Dũng

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.062

Trg. 177

33

HUST - đại học xanh - hướng tới phát thải ròng co2 bằng không

HUST green and net zero energy campus

Đặng Hoàng Anh, Lê Công Lý, Nguyễn Đức Hiếu,Vũ Thị Huệ, Nguyễn Văn Mạnh

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.063

Trg. 180

34

Phân tích cơ chế một giá và hai giá trong thị trường cân bằng

Analysis of the one price and two price mechanism in balancing market

Thân Thành Đạt, Lê Hồng Lâm

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.064

Trg. 187

35

Thiết kế bộ sạc không dây tĩnh ứng dụng cho xe tự hành

Design of a static wireless charging for automated guided vehicle

Nguyễn Thị Điệp,Nguyễn Hữu Anh, Trần Văn Đức, Vũ Tuấn Phương, Nguyễn Kiên Trung

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.065

Trg. 193

36

Voltage controlled ring oscillator with large frequency range and variable duty cycle

Bộ dao động vòng điều khiển bằng điện áp với dải tần số rộng và có thể điều chỉnh độ rộng xung

Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Minh Tân, Bồ Quốc Bảo, Vũ Trung Kiên, Phạm Thanh Sơn, Phạm Xuân Thành

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.066

Trg. 199

37

Design a low power, 100dB operational amplifier using CMOS technology

Thiết kế bộ khuếch đại công suất thấp, độ lợi 100dB sử dụng công nghệ CMOS

Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Thị Việt Hà, Hoàng Mạnh Kha, Phạm Thanh Sơn, Phạm Xuân Thành

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.067

Trg. 203

38

Collaborative beamforming-based wireless power transfer considering interference suppression

Truyền năng lượng không dây dựa trên định dạng búp sóng cộng tác có xem xét triệt nhiễu

Nguyễn Ngọc An, Hoàng Văn Đạo, Nguyễn Trường Hiếu, Nguyễn Văn Cường, Kiều Xuân Thực, Hoàng Mạnh Kha, Tống Văn Luyên

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.068

Trg. 208

39

Wireless power transfer using binary bat algorithm-based beamformer

Truyền năng lượng không dây sử dụng bộ định dạng búp sóng dựa trên thuật toán đàn dơi nhị phân

Hoàng Văn Đạo, Nguyễn Thị Mai Thủy, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Văn Cường, Kiều Xuân Thực, Hoàng Mạnh Kha, Tống Văn Luyên

DOI: https://doi.org/10.57001/huih5804.2023.069

Trg. 213

  • Thứ Sáu, 14:41 31/03/2023

Tags: