Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 4 (Tháng 8/2023)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 59 - số 4 (tháng 8/2023) với 29 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 59 - số 4 (tháng 8/2023) với 29 bài báo khoa học. Trong đó:

- Mục Khoa học - Công nghệ: 24 bài báo. Cụ thể:

+ Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa: 10 bài báo

+ Lĩnh vực Cơ khí - Động lực: 9 bài báo

+ Lĩnh vực Hóa học - Công nghệ thực phẩm: 5 bài báo

- Mục Kinh tế - Xã hội: 5 bài báo

Tác giả bài báo có thể vào mục Các số đã xuất bản trên website của Tạp chí để download bài báo.

  • Thứ Năm, 11:32 31/08/2023

Tags:

Tin tiêu điểm

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Thứ Hai, 09:25 16/09/2019
Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Thứ Năm, 10:31 15/08/2019

Các bài đã đăng

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 4 (Tháng 4/2024) bản in

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 4 (Tháng 4/2024) bản in

Thứ Tư, 10:21 01/05/2024
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 3 (Tháng 3/2024) bản điện tử

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 3 (Tháng 3/2024) bản điện tử

Thứ Hai, 10:18 01/04/2024
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 2 (Tháng 02/2024) bản in

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 2 (Tháng 02/2024) bản in

Thứ Sáu, 10:09 01/03/2024
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 1 (Tháng 01/2024) bản điện tử

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 60 - số 1 (Tháng 01/2024) bản điện tử

Thứ Năm, 10:15 01/02/2024
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 6C (Tháng 12/2023)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 6C (Tháng 12/2023)

Chủ Nhật, 14:47 31/12/2023
Nâng điểm khoa học cho bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nâng điểm khoa học cho bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Ba, 09:07 11/07/2023
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 3 (Tháng 6/2023)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 3 (Tháng 6/2023)

Thứ Sáu, 11:26 30/06/2023
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 2B (Tháng 4/2023)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 2B (Tháng 4/2023)

Thứ Sáu, 09:19 28/04/2023
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 1 (Tháng 02/2023)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 1 (Tháng 02/2023)

Thứ Ba, 08:32 28/02/2023
Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 6B (Tháng 12/2022)

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 6B (Tháng 12/2022)

Thứ Sáu, 16:07 30/12/2022

Video giới thiệu